Personakt Antavla

Nils Aron Mathesius

Adjunkt och lektor vid Skara Högre Allmänna Läroverk. Blev 84 år.

Far:Johan Mathesius (1800 - 1869)
Mor:Elsa Johanna Modin Mathesius (1807? - 1862)

Född:1837-08-27 Domprostgården, Skara landsförsamling, Skaraborgs län
Bosatt:från 1866 till 1869 Karlstad, Värmlands län
Bosatt:från 1869 Skara Stadsförsamling, Skaraborgs län
Död:1922-03-05 Skara Stadsförsamling, Skaraborgs län

Noteringar

Mathesius, Nils Aron, skolman, läroboksförfattare,
f. 27 aug. 1837 i Skara, student i Uppsala
1854, adjunkt vid Skara högre allm. läroverk
1869, lektor i franska och engelska språken där
1891-1906, har författat bl. a. Tysk elementarbok
(1873-74; 8:e uppl. 1905), Engelsk elementarbok
(1876; 7:e uppl. 1900) och Engelsk skolgrammatik
(1878; 8:e uppl. 1902) samt öfversättningar från
Kuneberg till engelsk vers. M. var led. af kommittén
ang. likformig uppställning af grammatiska läroböcker
1878-81 och af 1882-84 års läroverkskommitté.

(Nordisk familjebok Uggleupplagan sid 1245)