Personakt Antavla

Olof Odhelius

Far:IX:441 Andreas Tysk (1645 - 1727)
Mor:IX:442 Christina Odhelius (1663 - 1737)

Född:1695 Norra Vånga församling, Skaraborgs länGår ej att hitta i födelsebok för Norra Vånga.
Död:

Noteringar

Mag. Olof Odhelius, son af kyrkoh. Anders
Tysk i Åsled, f. i Wånga 1695; stud. i Ups. 1715; filos.
mag:r 1725 med andra hedersrummet; adjunkt och vik.
lektor vid Skara gymnasium 1729; domkyrkosyssloman
1730; företog s. å. en utrikes resa, som räckte i 3 år;
efter hemkomsten blef han åter gymn. adjunkt 1733;
konsist. notarie 1734; konrektor 1735; lektor i latinska
språket 1736; tilltr. 1737; prestv. 1745; riksdagsman
1746; blef utn. till praeses vid nästa prestm. 1748, men
dog redan den 5 Nov. 1749. — Lektor Odhelius var en
grundlärd man och lycklig latinsk skald; men till lynnet
"tvär, envis, arg och hetsig, väpnad med stickande satir44.

Gift 1735 m. Elisabeth Dalin, död 1774, d:r af
prosten Joh. Dalin i Fredsberg, enka efter lektor Nils
Warolin. Barn: Elisabeth f. 1738, g. m. kyrkoh. Theoph.
Themptander i Warola. Greta Christina f. 1731, g. m.
kommin. Joh. Thorén i Kyrkefalla. Stina f. 1742, ogift,
död i Stockholm 1791.