Personakt Antavla

V:7 Lars Andersson

Klockare Landtbonde. Blev 65 år.

Far:VI:13 Anders Larsson
Mor:VI:14 Anna Larsdotter

Född:1778-05-01 Stora Lundby församling, Älvsborgs län, Gråbo
Bosatt:Lars och Ingeborg var bosatta på 3/8 hemman Gråbo (halva hemmanet), no 6 Skepplaskogs Rote, Stora Lundby socken och församling. Efter hustruns död bodde han kvar hos dottern Maria och hennes familj.
Död:1843-05-05 Stora Lundby församling, Älvsborgs län, GråboDödsorsak "ålderdom".

Äktenskap med V:8 Ingeborg Andersdotter (1776 - 1834)

Vigsel:

Barn:
Anders Larsson (1805 - )
Lars Larsson (1809 - )
IV:4 Maria Larsdotter (1811 - 1865)
Andreas Larsson (1815 - )
Johanna Larsdotter (1819 - 1820)

Noteringar

UTDRAG UR:

Bergstrand & Andersson: STORA LUNDBY, BERGUM, ÖSTAD. Ur tre
socknars historia.

Säffle 1967. AB Säffletidningens tryckeri 4624.

(Ang tillsättning av tjänst som klockare i St Lundby efter Lars
Svensson, som avlidit 1/5 1824)

"Vid framställning om åtskillige, som skulle till vicarierandet
anses tjänlige, fanns ingen som jämte sången kunde skriva eller
jämte skrivningen kunde sjunga. Hemmansåboen Lars A:n i Gråbo
antogs slutligen av församlingen till vice klockare mot de
lönevillkor att han får en tredjedel av sysslans inkomster, då
änkan emottager 2/3. Likväl betingade han sig en enskild
offerdag vid tillfälle, vartill åtskilliga förklarade sig
hågade, och får således ankomma på försök, huru det vill lyckas
för honom. Men som Lars A:n ej kan skriva, belovades att avlidne
klockarens son Andreas skall i klockarestolen före och vid
gudstjänsten tillstädes vara för att med nödigt annoterande gå
vice klockaren tillhanda, liksom annars vid behov.

1 maj 1825:
Klockaren Lars A:n i Gråbo tillträdde med denna dagen sin
tjänstgöring såsom ordinarius, vadan han framkallades till tro-
och huldhetsedens avläggande med hand å bok och förmanades
därvid till sin åtagne förbindelses noggranna uppfyllande."

Om avlöning står följande: " Av matlaget 16 sk. banco, av
torpare 6 sk. banco."

"1830:
Klockaren Lars A:n hemställer om offer vid bröllop samt en
offerdag om året i hans stol, helst påskdagen. Man anmärkte att
han har liten lön och att han bör åtnöjas med minst 12 sk. banco
för lysningssedlarnas framlämnande och 8 sk för pallens
frambärande för kyrkogångshustrun i kyrkan, inget obetaget att
giva mer. Vid betraktande härav bestridde ingen att han begär
och upptager ett offer årligen på den sagde eller någon annan
passande dag, den förut betingade lönen oavkortad. Men offer vid
bröllop skulle han ej begära.