Personakt

V:15 Ingemar Eriksson

Tunnbindare (kypare). Blev ca 75 år.

Född:omkring 1772 Troligen Säve församling, Göteborgs och Bohus län
Bosatt:från 1799 till 1802 Säby Ö, Stenkyrka församling, Göteborgs och Bohus län
Bosatt:från 1802 Damholmen under Hyppel, Öckerö församling, Göteborgs och Bohus län
Bosatt:omkring 1806 Säve församling, Göteborgs och Bohus län
Bosatt:från 1808 Basteviken, Hålta församling, Göteborgs och Bohus län
Bosatt:från 1812 Pjunken under Bovik, Öckerö församling, Göteborgs och Bohus län
Bosatt:från 1814 Fässbergs församling, Göteborgs och Bohus län
Död:1847-12-26 Fässbergs församling, Göteborgs och Bohus län

Äktenskap med V:16 Cajsa Greta Isaksdotter (1781? - 1843)

Vigsel:1799-04-07 Stenkyrka församling, Göteborgs och Bohus län

Barn:
Christina Ingemarsdotter (1799 - 1808)
IV:8 Inger (Ingrid) Ingmarsdotter (1801 - 1857)
Brita Catharina Ingemarsdotter (1803 - 1850)
Elias Ingemarsson (1806 - 1874)
Peter Ingemarsson (1808 - 1863)
Johan Ingemarsson (1811 - 1850?)
Christian Ingemarsson (1813 - 1876)

Noteringar

Hederliga och gudfrucktiga folken, Kyparen Ingemar Ericsson och dess hustru Kaisa Isaacsdotter, som för ett år sedan flyttat till Torslanda Pastorat, kunna wäl läsa i och utom bok och förstå grundeligen wår Christeliga Salighets Lära. Hafwa under flere års wistande i Tjörns Pastorat ordenteligen och med wördnad begådt den Heliga Nattwarden, och fört erlig och Christelig lefnad. De hafwa med sig 2ne döttrar, födda i Stenkyrka Socken: Christina, på 6 te året gammal, och Inger, 2 år. Alla recommenderas de till det bästa, och dem önskas Guds Nåd och Wälsignelse.
Tjörns Prästegård d 22 Augusti 1803.
S. H. Klewerström
Kyrkoherde på Tjörn

(Öckerö HII:2 (1793-1805) Bild 374)
Attest nr 432