Personakt Antavla

Nils Erik Modin

Kyrkoherde. Blev 44 år.

Far:Nils Modin (1764 - 1848)
Mor:Cajsa Maria Gillner (1766 - 1826)

Född:1809-08-26 Stora Gullhammar, Vättlösa församling, Skaraborgs län
Bosatt:före 1836 Stockholm
Bosatt:från 1836 till 1852 Skara stadsförsamling, Skaraborgs län
Bosatt:från 1852 Sävare församling, Skaraborgs län
Död:1854-07-24 Sävare församling, Skaraborgs länIngen dödsorsak angiven.

Äktenskap med Zelma Augusta Afzelius Modin (1813 - 1880)

Vigsel:1839-07-06 Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Barn:
Ebba Maria Modin (1840 - 1919)
Augusta Margaretha Modin Wingqvist (1841 - 1899)

Noteringar

Mag. Nils Erik Modin, son af assessorn och
regementsskr. Nils M.*) och C. M. Gillner, född i Götened
den 26 aug, 1809; kom till Skara sk. 1818; genomgick
läroverket med utmärkelse och blef stud, i Upsala 1827;
företog en utrikes resa åren 1830—32; blef prestv. 1835
till kommiu.-adj. i Clara förs. i Stockholm; magister 1836;
domkyrko-adj. i Skara s. å., tillika duplikant vid skolan
1836 och 1837, konsist.-amanuens 1839; lärare i
främmande lefvande språk vid Skara gymnasium 1840;
past.-ex. 1844, nedlade amanuensbefattningen 1849; kyrkoh. här
1852; tilltr. genast. Död den 24 Juli 1854. — Han var
utrustad med stora gåfvor, skarpsinnighet, qvickhet,
öfver-tygande vältalighet och oförskräckthet; men lynnet var
ojemnt och mjeltsjukt; efter flyttningen till Säfvared var
han sällan frisk, och sjönk i en tidig graf.

Gift 1839 med Zelma Aug. Afzelius, dotter af
professor Adam A. i Upsala. Barn: Ebba Maria. Augusta
Margareta.

(Skara stifts herdaminne sid 186)