Personakt Antavla

Allvar Gullstrand

Professor i oftalmiatrik vid Uppsala universitet 1894, Nobelpristagare i medicin 1911. Blev 68 år.

Far:Per Alfred Gullstrand (1825 - 1892)
Mor:Sofia Mathilda Korsell Gullstrand (1831 - 1911)

Född:1862-06-05 Landskrona stadsförsamling, Malmöhus län
Bosatt:från 1885 till 1886 Jönköpings Sofia församling, Jönköpings län
Bosatt:från 1886 till 1894 Kungsholm m fl församlingar, Stockholms län
Bosatt:från 1894 Sala nr 13, Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1930-07-28 Oscars församling, Stockholms län

Äktenskap med Signe Christina Breitholtz Gullstrand (1862 - 1946)

Vigsel:1885 Tuna församling, Kalmar län

Barn:
Esther Gisela Gullstrand (1886 - 1888)

Noteringar

Gullstrand, Allvar, ögonläkare. Född i
Landskrona d. 5 juni 1862. Föräldrar: förste
stadsläkaren därstädes Per Alfred Gullstrand
och Sofia Matilda Korsell.

Student i Uppsala
1880, blef G. medicine kandidat därstädes 1884,
aflade 1888 med. licentiatexamen
vid Karolinska institutet och promoverades 1890
till med. doktor. Tidigt gjorde han ögonsjukdomarna
till specialstudium och förordnades 1891 till docent
i oftalmologi vid Karolinska institutet. 1891–94
bestridde han, dels som tillförordnad, dels som
ordinarie, föreståndareplatsen vid Stockholms stads poliklinik
för ögonsjuka å Södermalm. Sedan han 1893
tilldelats Svenska läkaresällskapets pris jämte
dess halfsekelmedalj i silfver för afhandlingen
Objektive Differentialdiagnostik und photographische
Abbildung von Augenmuskellähmungen, kallades
han 1894 till e. o. professor i oftalmiatrik
vid Uppsala universitet. G., som städse genom
studier vid utländska universitet sökt fullkomna
sig i sin vetenskap och inom densamma åtnjuter
stort anseende äfven utom Sveriges gränser, har
i vetenskapliga tidskrifter utvecklat en flitig
författareverksamhet. Bland hans alster ha ytterligare
Photographisch-ophtalmometrische und klinische
Untersuchungen über die Hornhautrefraction 1887 samt
Allgemeine Theorie der monochromatischen Aberrationen
und ihre nächsten Ergebnisse für die Ophtalmologie,
1901 prisbelönts af Svenska läkaresällskapet, och för
sistnämnda afhandling erhöll han ock s. å. ena hälften
af Vetensk.-akad. Wallmarkska belöning. Led. af
Vetensk.-akad. 1904.

Gift 1885 med Signe Kristina Breitholtz.

(Svenskt biografiskt handlexikon /II:804)

Allvar Gullstrand

Allvar Gullstrand (1862–1930) was awarded the Nobel Prize in Medicine 1911 “for his work on the dioptrics of the eye”.

Allvar Gullstrand

In Stockholm 1890 Allvar Gullstrand defended his thesis Contributions to the theory of astigmatism. 1894 he became Uppsala University’s first Professor of Ophthalmiatrics. From 1914 he had a personal professorship in physical and physiological optics.

Gullstrand was entirely self-taught in the areas of geometry and optics; knowledge that he used to create a better theoretical understanding of how light is refracted in the eye. He wrote many scientific papers and books. He also worked together with among others the German optics company Zeiss, to improve glasses, microscopes and different optical instruments. Gullstrand’s ophthalmoscope is still to this day used for eye examinations.

In 1911 he was awarded the Nobel Prize in Medicine for his work on the dioptrics of the eye. Allvar Gullstrand was a member of the Royal Swedish Academy of Sciences and of the Nobel Committee for Physics 1911–1929, as well as chairman of the latter 1922–1929.
(www.uu.se/en/about-uu/history/nobel-prizes/allvar-gullstrand)