Personakt

IX:441 Andreas Tysk

Blev 82 år.

Född:1645-02-03 Tärby Tyskagården, Rångedala, Älvsborgs län
Död:1727-03-03 Åsle församling, Skaraborgs län
Begravd:1727-04-05 Åsle församling, Skaraborgs länÅhr 1727 d. 5 Aprilis begrof högwyrdige herr Biskopen Doctor Jesperus Swedberg afledne Sal. Kyrkjoherden här i Åsle herr Andr. Tysk, Samt instelte til Kyrkjoherde i stellet thes Son ährewyrdige och höglärde Her Magistr. Thorerus Odhelius.

Äktenskap med IX:442 Christina Odhelius (1663 - 1737)

Vigsel:

Barn:
VIII:221 Anders Odhelius (1688 - 1730)
Tore Odhelius (1690 - 1731)
Erik Odhelin (1693 - )
Olof Odhelius (1695 - )
Magdalena Odhelius (1699 - )

Noteringar

14. Andr. Andr. Tysk, f. i Tyskag. Tärby i
Rångedala d. 3 febr. 1645; blef stud. i Ups. 1672; prestv.
1676 och kommin. i Wånga s. å.; respond. vid prestm.
1680; past-ex. 1695; kvrkoh. i Åsled "genom K. Maj:ts
remiss" 1698: tilltr. 1700. Död d. 3 mars 1727. —
Han kallas "en nitisk, allvarsam och ordningsälskande man."

Gift 1687 m. Christina Odhelius, död 1737, d:r af
kyrkoh. Thore O. i Jung. Barnen antogo namnet
Odhelius. Anders, past. i Hångsdala. Thore, past. efter
fadren. Erik Odhelin f. 1693, qvartermästare, morfader till
prosten Mårten Odhelius i Jung. Olof\ lektor vid Skara
gymnasium. Magdalena f. 1698, g. l:o m. kyrkoh. Abr.
Hagelbeck i Tådened; 2:o m. kyrkoh. Joh. Timberg i
Skarstad.