Logga

Gunnel Tofts släktsida

Farfars släkt

Min farfar Arvid Olausson föddes på gården Lergraven i Skallsjö församling, Älvsborgs län. Som 16-åring flyttade han till Göteborg, och hade plats i några olika charkuterier där. År 1904 var han gift med farmor sedan några år, och de hade fått sina första barn. De tog då steget att flytta till Lindholmen på Hisingen, en stadsdel som vuxit upp runt ett varv. Där startade farfar en egen charkuterirörelse, med både verkstad och butik, som han drev till 1932. En dotter drev rörelsen vidare under några år. Flera av farfars bröder blev också charkuterihandlare, på olika orter i Värmland och Västergötland.

Farfars anor kommer alla från socknarna runt Skallsjö, som Hemsjö, Ödenäs, Stora Lundby, Alingsås, Bollebygd, Töllsjö. Farfars farmors morfar Bryngel Andersson, född 1712 i Töllsjö, har väldigt många ättlingar. Jag har haft en idé om att försöka kartlägga dessa, men det visar sig nog vara ett för ambitiöst mål. Under detta arbete fann jag i alla fall att en av dessa ättlingar, Anton Andersson, född i Bollebygd 1852, är mormors far till min särbo Jan-Olof, som är född och uppvuxen i en by i södra Jämtland. Jag är alltså sexmänning med min särbos mor, ett oerhört märkligt sammanträffande. Denne Anton flyttade alltså från Bollebygd, upp till en liten by i Jämtland, och gifte sig där till en präktig gård. I äktenskapet föddes Jan-Olofs mormor. Jag har för övrigt arbetat under pandemin med ett släktregister för Jan-Olofs släkt. Det finns tankar om att publicera även detta på hemsidan, men jag har inte riktigt bestämt mig ännu.

Min farfars farmor hade en syster som var gift med en man född i Ryssland. Troligen var han krigsfånge efter slaget vid Svensksund 1790. Jag har också hittat en kammarmusiker, Bror Axel Johansson (1885-1948) bosatt i Hovförsamlingen i Stockholm, och någon period även i Amerika. I övrigt har jag mest hittat ”vanligt” folk som strävat på i sina gårdar och torp.