Logga

Gunnel Tofts släktsida

Länkar

Här har jag samlat några länkar till sidor jag tycker har varit till stor nytta för mig:

Om det gamla Göteborg:

Sveriges Släktforskarförbunds hemsida, med massor av länkar och information om allt som rör släktforskning:

Centrala Soldatregistret, numera knutet till Linköpings universitet:

Arkiv:

Alingsås släktforskarförening har lagt ut avskrifter av kyrkoarkivalier för socknarna runt Alingsås. De innehåller enstaka fel, men jag har haft enorm nytta av dem för att komma vidare när jag kört fast i dessa socknar. De finns under fliken ”Lokal forskning/Lokalt forskningsmaterial”.

Här hittar man dem som erbjuder abonnemang på kyrkböcker, mantalslängder, ett flertal databaser m.m. Dessa källor är alltså inte gratis:

Gratis söksida: